Kursplan för kalenderåret 2006
BANTEKNIK FÖR INGENJÖRERVVB662
Track and Permanent Way for Engineers

Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI2. Kursansvarig: Teknik och samhälle, Trafikteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter och fullföljda laborationer samt godkänd Afu. Övrigt: Obligatoriskt deltagande i studiebesök. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Efter kursen skall studenterna ha grundläggande kunskaper om

Kursens Afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment inom järnvägssektorn.

Innehåll

Litteratur
Kurspärm ”Banteknik för ingenjörer”, Avd. för banteknik, Banskolan.