Kursplan för kalenderåret 2006
STÅLBYGGNADSTEKNIKVBK035
Design of Steel Structures

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Univ lektor Tord Isaksson, Konstruktionsteknik, Konstruktionsteknik. Förkunskapskrav: VSM141 Byggnadsmekanik. Rekommenderade förkunskaper: VSM150 Teknisk modellering: Bärverksanalys, VBK055 Konstruktionsteknik Byggsystem, VSM091 Balkteori. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkänd konstruktionsuppgift. Övrigt: Kursen kan ställas in vid mindre än 15 anmälda. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Mål
Kursen ska ge kunskap om

Studenten ska efter genomförd kurs kunna

Innehåll
Kursen innehåller följande delmoment som skall behärskas i samband med projektering av stålkonstruktioner:

Vidare ingår en konstruktionsuppgift som avser dimensionering och utformning av bärande stålkonstruktionssystem (traverskonstruktion, stålbro, flervåningsbyggnad) och som ger studenten träning i att självständigt angripa, lösa och redovisa uppgifter.

Litteratur
Thelandersson, S: Stålkonstruktioner.KFS Lund. Exempelsamling, Stålkonstruktioner. BSK (Boverkets hadnbok om stålkonstruktioner). Mårtensson, A, Isaksson, T: Tabell- och formelsamling. KFS Lund.