Kursplan för kalenderåret 2006
TRÄBYGGNADSTEKNIKVBK032
Design of Timber Structures

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Professor Annika Mårtensson, Konstruktionsteknik. Förkunskapskrav: VBK055 Konstruktionsteknik - Byggsystem, VBM070 Byggnadsmaterialvetenskap. Rekommenderade förkunskaper: VSM150 Teknisk modellering. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande 5–10 uppgifter samt godkänd konstruktionsuppgift och laboration. Övrigt: Kursen kan ställas in vid mindre än 15 anmälda. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Mål
Kursen ska ge kunskap om

Studenten ska efter genomförd kurs kunna

Innehåll
Kursen skall ge fördjupade kunskaper om funktionssätt, dimensionering och utformning av konstruktionselement och system i trä samt förband i träkonstruktioner. I kursen behandlas också byggsystem för hallbyggnader, småhus, flervånings-, bostads- och kontorshus med trä som primärt stommaterial, samt träbroar.

Kursen innehåller följande delmoment: Balkar (raka och krökta element), pelare, sammansatta konstruktionselement, skivverkan i träkonstruktioner, stomstabilisering, bruksgränstillstånd, träförband samt detaljutformning. Laboration, utförande och dokumentation. Obligatorisk konstruktionsuppgift.

Litteratur
SBI-anvisning 193. Träkonstruktioner. Beregning.
SBI-anvisning 194. Träkonstruktioner. Förbindelser.
Isaksson T., Mårtensson A.: Tabell- och formelsamling.
Limträhandboken.
Exempelsamling.