Kursplan för kalenderåret 2006
BETONGBYGGNADVBK020
Concrete Structures

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Miklós Molnár, Konstruktionsteknik. Förkunskapskrav: VSM141 Byggnadsmekanik. Rekommenderade förkunskaper: VSM150 Teknisk modellering: Bärverksanalys, VBK055 Konstruktionsteknik Byggsystem. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande 5–10 uppgifter. För erhållande av slutbetyg krävs dessutom godkänd konstruktionsuppgift. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Mål
Efter genomgången kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller följande moment: plattor av armerad betong, grundläggande teorier för böjning, pelare, dimensionering mot tvärkraft, dimensionering mot vridmoment, vidhäftning och förankring, bruksstadiet, duktilitet och gränslastteori, skivor, detaljutförande, spännbetong. Konstruktionsuppgift.

Litteratur
Engström, B: Betongkonstruktioner. Chalmers Tekniska Högskola.
Olofsson, T., Nilsson, M.: Betongplattor. Teori och dimensioneringsmetoder. Luleå Tekniska Universitet.
Engström, B.: Dimensionering av diskontinuitetszoner med fackverksanalogi. Chalmers Tekniska Högskola.
Konstruktionsteknik: Exempelsamling. BBK04. Byggformler och tabeller.