Kursplan för kalenderåret 2006
BYGGNADSTEKNIK- KOMPLEXA BYGGNADERVBF045
Building Technology - Advanced Buildings

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Lars-Erik Harderup och Catarina Warfvinge, Byggnadsfysik. Förkunskapskrav: VBF055 Byggnadsfysik och klimatsystem. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska seminarier, godkända projektuppgifter och laborationer. Hemsida: http://www.byfy.lth.se.

Mål
Kursen ska ge fördjupad kunskap om energi-, fukt-, kvalitets- och miljöfrågor och tillförlitlighet hos byggnader, dess delar och system. Den behandlar planering och uppföljning under projekterings-, produktions- och förvaltningsskedet för drift och tekniskt underhåll så att byggnader på lång sikt ska vara beständiga mot fukt, ha låga driftkostnader och ett gott inomhusklimat. Med komplex byggnad avses en enstaka nyproducerad byggnad med så speciellt ändamål att ritningar och tekniska beskrivningar normalt inte kan återanvändas. I begreppet ingår även befintliga hus som ska byggas om, byggas till, renoveras eller där verksamheten ska ändras i stor omfattning.

Innehåll

Litteratur
Reppen L, Kallstenius P, Björk C: Så byggdes husen 1880-2000. Arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år. T1:1984. Utgivningsår: 2003. ISBN: 91-5405-888-0. Nevander, Elmarsson: FUKTHANDBOK. Praktik och teori. 1994. Tryckt i Stockholm 2001. ISBN 91-7332-716-6. Övningsuppgifter med lösningar till Fukt. Elmroth, Arne: Svenska hus och Energianvändning. Väg- och vattenbyggaren 1/96, s.9-16. Jensen, Lars: Kompendium Installationsteknik fördjupning. Jensen, Lars: Övningsuppgifter i fördjupad installationsteknik. Material som tillhandahålles under kursen. Nilsson, Per Erik: Achieving the Desired Indoor Climate. Studentlitteratur. ISBN 91-44-03235-8. Claesson, Nevander, Sandin: Kompendium i värme. Sandin K: Kompendium i luftströmning. Övrig litteratur meddelas senare. Svenska språknämdnen: Svenska skrivregler. Liber förlag. ISBN 47-04974-X. (ref litt).