Kursplan för kalenderåret 2006
BYGGPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSYSTEMVBE024
Technique for Construction Management

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Univ.lektor Anne Landin, Byggnadsekonomi. Förkunskapskrav: VBE013 Byggprocessen och företagsekonomi. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända övningsuppgifter och godkänd tentamen. Övrigt: Minst 15 anmälda krävs för att kursen skall ges. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/swedish/.

Mål
Kursen ska ge kännedom om byggföretagens marknad, ledning, organisation och strategi. Vidare ska väsentliga kunskaper ges som krävs för att genomföra byggprojekt såsom: kunskaper om byggproduktion och byggsystem samt styrning, planering, kalkylering, kvalitets- och miljöledning. Särskilt fokus kommer under kursen att ligga på analys och effektivisering inklusive förbättringsarbete.

Innehåll
Kursinnehållet ryms inom följande ämnesområden: Produktionsteknik, ekonomi, planeringsteknik, informationsteknik, kvalitetsteknik, management, ledarskap och förändringsprocesser, kretsloppstänkande, entreprenadjuridik.

Litteratur
Norstrand, U: Byggprocessen. Studentlitteratur.
Kurspärm kommer via Byggnadsekonomi.
En aktiv litteratursökning från studenternas sida.