Kursplan för kalenderåret 2006
FRANSKA FÖR TEKNIKER; SPRÅK, KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV, 6–10 POÄNGTNX032
French for Engineers; Language, Culture and Society, Second Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B4, BI3, C5, D5, E4, F3, I3, ID1, K4, L4, M3, MD2, N2, Pi2, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Studierektor Jan Hedenrud, jan.hedenrud@rom.lu.se, Franska. Förkunskapskrav: TNX030/TNX031. Kan ersättas med Franska steg 4, Franska B-språk 3 årskurser/kurs B från gymnasieskolan eller Franska etapp 4 från KOMVUX. I samtliga fall krävs betyget 3/G. Prestationsbedömning: Fortlöpande examination i muntlig och skriftlig språkfärdighet (Modul 1). Skriftligt prov på skönlitterär text samt på realiatext (Modul 2) vid ett och samma tillfälle. Poängsatta delmoment: 4. Övrigt: TNX032 är en fördjupningskurs i det franska språket samt i Frankrikes kultur och samhällsliv. Tillsammans med TNX031, 1–5 poäng, ger den fördjupad insikt i hur det franska samhället fungerar samt i fransk kultur och litteratur. Den kan utgöra grunden för fortsatta universitetsstudier i ämnet. LTH-gemensam kurs. Begränsat antal platser. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Urvalskriterium: antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Hemsida: http://www.rom.lu.se.

Mål
Kursens mål är att ge studenten

Innehåll
Kursen består av två moduler:

Modul 1
Ytterligare utökade kunskaper i tal- och skriftspråk, hör- och läsförståelse. Särskild vikt fästs vid den utökade kommunikativa färdigheten.

Modul 2
Frankrikes kultur och samhälle. Häri ingår en fördjupad kunskap om

Litteratur
Lexikon och grammatik som referenslitteratur enligt uppgift från romanska institutionen. Hansén, I & Schwartz, B.: Gleerups Franska Grammatik, Gleerups, 1995, (1:a uppl., 3:e tryckningen. Léon, M. & Léon, P.: La prononciation du français, Nathan Université, Linguistique 128. Camus, A.: L´Étranger, Gallimard, Coll. Folio, (Glossar finns på Exp. 1). Stencilerat material som delas ut i samband med undervisningen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0102. Benämning: Skriftlig språkfärdighet.
Antal poäng: 1. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Fortlöpande examination i skriftlig språkfärdighet (Modul 1).

Kod: 0202. Benämning: Muntlig språkfärdighet.
Antal poäng: 1. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Fortlöpande examination i muntlig språkfärdighet (Modul 1).

Kod: 0302. Benämning: Skönlitterär text.
Antal poäng: 1. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov på skönlitterär text.

Kod: 0402. Benämning: Realiatext och franskt samhällsliv.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov på realiatext (Modul 2).