Kursplan för kalenderåret 2006
MEDICIN FÖR TEKNIKERTNX006
Medicine for Engineers

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A3, B4, BI3, C4, D4, E4, F4, I3, K4, M3, MD3, N2, Pi2, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Professor Kjell Lindström, Kjell.Lindstrom@elmat.lth.se, Inst f elektrisk mätteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: LTH-gemensam kurs. Max 55 deltagare. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Urvalskriterium: antal poäng som återstår till civilingenjör/arkitektexamen. Påbörjat examensarbete med medicinteknisk inriktning ger förtur. Ges gemensamt av elektrisk mätteknik och klinisk fysiologi, UMAS. Kursort: Lund.Uppl:046-2227526. Hemsida: http://www.elmat.lth.se/.

Mål
Kursens mål är att ge teknologer en medicinsk allmänbildning tillräcklig för framtida medicintekniskt arbete inom sjukhus, medicintekniska industrier och/eller läkemedelsföretag. Den är även väl lämpad som bakgrund till examensarbeten eller doktorandstudier inom medicinsk teknik.

Innehåll
Medicinsk terminologi, Patologi, Ben, leder och muskler, Hjärta och kärl, Lungor, Njurar, Ögon, Öron, näsa och hals, AIDS, Barnsjukdomar, Endokrinologi, Graviditet och förlossning, Gynekologi, Hudsjukdomar, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Koagulationssjukdomar, Onkologi, Psykiatri, Urologi, Farmakologi, Klinisk kemi, Klinisk radiofysik, Mikrobiologi och smittskydd, Röntgendiagnostik, Allmän kirurgi, Biomaterial, Handkirurgi, Neurokirurgi, Ortopedi. Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi, Vätskebalans och anestesi, Teknologi inom tandvården, Sjukvård med begränsade resurser.

Litteratur
Jakobsson B: Medicin och teknik. 3:e uppl, Studentlitteratur, 1987.
Sonesson B, Sonesson G: Anatomi och fysiologi. Liber AB, Sverige 2001.