Kursplan för kalenderåret 2006
FUNKTIONSHINDER – UNIVERSAL DESIGNTNS120
Disabilities – Universal Design

Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Univ.adj. Håkan Neveryd, hakan.neveryd@certec.lth.se, Centrum f rehabiliteringsteknik (Certec). Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter samt skriftlig hemtentamen. Tentamen görs tillgänglig i kursens början. Skriftlig och muntlig projektredovisning. Övrigt: Delvis nätburen kurs. Hemsida: http://www.certec.lth.se/fud.

Mål
Syftet med kursen är att:

Innehåll
Föreläsningarna är till stora delar nätbaserade med krav på tillgänglighet också för studenter med funktionshinder.

Föreläsningarna behandlar följande funktionshinder: Rörelsehinder, synskador, hörselskador och förståndshandikapp.

Ett projektarbete ingår där en produkt skall gestaltas fysiskt. Projektarbetet sker i grupper tillsammans med civilingenjörsstudenter som följer kursen ”Rehabiliteringsteknik och design”. Projektarbetet skall resultera i en prototyp av antingen ett hjälpmedel för människor med ett specifikt funktionshinder eller en ”design för alla”-produkt.

Litteratur
Litteraturen utgörs framför allt av nätföreläsningar med tillhörande länkar.