Kursplan för kalenderåret 2006
INDUSTRIELL ORGANISATIONTEK140
Economics, Industrial Organization

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: I3XFRS. Kursansvarig: Professor Jerker Holm, Nationalekonomiska inst. Förkunskapskrav: VFT120 Samhällsekonomi för tekniker. Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig. Övrigt: Kursen ges på engelska. För ytterligare information kontakta Nationalekonomiska institutionen. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Mål
Målet med kursen är att ge en introduktion till ämnet industriell organisation samt till de teoretiska verktyg som används för att analysera problem inom området.

Innehåll
I kursen används de ekonomiska verktyg som lärts in på introduktionskursen i mikroekonomi på mer specifika problem. Mer avancerade modeller för pris- och kvantitetsbestämning presenteras som t.ex. tvådelad prissättning, ”paketprissättning” samt ”tie-ins”. Medan modern teori inom området industriell organisation omfattar ett stort område fokuserar kursen på ett antal mindre delområden. Oligopolteorier om t.ex. Cournot- och Stackelbergkonkurrens samt monopolets optimala produktdifferentieringsstrategier analyseras. Teorin om företagsfusioner samt teorin om marknaders vertikala förhållande och begränsningar behandlas också.

Litteratur
Pepall, L., Richards, D. & Norman, G.: Industrial Organization: contemporary theory and practice. South-Western College Publishing, 2005, 3rd edition. (ISBN-0324261306)
Kompletterande material.