Kursplan för kalenderåret 2006
TEKNISK BASTERMINTBT020
Pre-University Course in Technical Sciences

Antal poäng: 20. Betygskala: UG. Obligatorisk för: TB1HELS. Kursansvarig: Håkan Linder, hakan.linder@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Godkänt på samtliga obligatoriska delkurser. Övrigt: Godkänd bastermin ger garantiplats på någon av högskoleingenjörsutbildningar inom LTH (Helsingborg) och ger behörighet att söka till brandingenjörsutbildningen inom LTH (Lund). Under förutsättning att man läst Ma E och är godkänd, ges även behörighet att söka till LTHs civiling. utbildningar. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Målet med tekniskt bastermin är att komplettera en gymnasieutbildning med de förkunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier vid LTHs högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och brandingenjörsprogram.

Innehåll
Obligatoriska kurser:

Matematik D

Fysik B

Översiktskurs

Tillvalskurs:

Matematik E

Litteratur
Björk m.fl.: Matematik 3000 kurs C och D, NV/TE, Bokförlaget Natur och kultur, ISBN 91-27-51002-6.
Björk m.fl.: Matematik 3000 kurs E, NV/TE, Bokförlaget Natur och kultur, ISBN 91-27-51029-8.
Cutnell & Johnsson: Physics, 6th Ed, John Wiley & Sons, Inc 2003, ISBN 0-471-44895-8.