Kursplan för kalenderåret 2006
TURBULENS – TEORI OCH MODELLERINGMVK140
Turbulence – Theory and Modelling

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XVS. Valfri för: F4, M3. Kursansvarig: Johan Revstedt, johan.revstedt@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: MMV021/MMV211 Strömningslära. Rekommenderade förkunskaper: FMA062 Tillämpad matematik. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen, obligatoriska övningsuppgifter och laborationer. Övrigt: Kursen ges på begäran på engelska. Hemsida: http://www.fm.vok.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge grundläggande fysikalisk förståelse för turbulenta fenomen samt transition från laminär till turbulent strömning, ge kunskap om olika turbulensmodellers fysikaliska bakgrund och användbarhet, ge den studerande de kunskaper som behövs för att förstå, välja och använda de turbulensmodeller som förekommer i olika beräkningsprogram.

Innehåll
Medelvärdesbildningar av de grundläggande ekvationerna. Metoder för behandling av icke-linjära korrelationer. Homogen och isotrop turbulens. Anisotropi och turbulens i gränsskikt, vakar/strålar och kanal/rörströmning. Turbulensmodeller baserade på de Reynolds-medelvärderade ekvationerna.

Litteratur
Pope, S. B., Turbulent Flows. Cambridge Univ. Press 2003. ISBN: 0-521-59886-9