Kursplan för kalenderåret 2006
PROJEKT – ROBOTTEKNIKMMT155
Project – robot technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M3. Kursansvarig: Professor Gunnar Bolmsjö, Maskinkonstruktion. Prestationsbedömning: Rapportskrivning samt muntlig redovisning. Hemsida: http://www.robotics.lu.se.

Mål
Att ge fördjupade kunskaper inom ett specialområde inom robotteknik.

Innehåll
En praktisk och/eller teoretisk studie inom ett område teknologen valt att fördjupa sig inom. Kan vara förstudie till examensarbete.

Litteratur
Fastställs i samråd med examinator.