Kursplan för kalenderåret 2006
3D-MODELLERINGMMH646
3D Modelling

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IBYA3, IMM2. Kursansvarig: Lise Jensen, lise.jensen@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: MMH613 Komposition bild och ljud. Prestationsbedömning: 1. Godkända inlämningsuppgifter 2. Redovisning av projekt.

Mål

Innehåll
Design och analys av 3D modeller. Modellering i programmet 3DS Max.

Litteratur
Kompendium.
Boardman, Ted: 3DS MAX release x Fundamentals. New Riders.