Kursplan för kalenderåret 2006
TRANSMISSIONER, DIMENSIONERINGMME070
Transmissions, Dimensioning

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XPU. Valfri för: M3. Kursansvarig: Univ.lektor Lars Vedmar, Maskinelement. Rekommenderade förkunskaper: MME090 Maskinelement. Prestationsbedömning: Obligatorisk konstruktions-/beräkningsuppgift. För deltagande i tentamen fordras att den obligatoriska konstruktionsuppgiften är godkänd. Denna kan godkännas endast under den övningstid som schemalagts för denna specifika uppgift. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp. 80 % rätt på tentamen.

Mål
Kursen ger detaljerad insikt i hur maskinelement avsedda för att överföra rörelser och krafter dimensioneras och optimeras.

Innehåll
Variatorer. Rak- och snedkuggväxlar. Excenterväxlar. Differentialer. Stållinor. Kammekanismer. Inverkan av elasticitet på skiv- och trumbromsar. Kontakt mellan torra ytor.

Litteratur
Vedmar, L: Transmissioner. KFS 2005.