Kursplan för kalenderåret 2006
TRANSMISSIONERMME035
Transmissions

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M2, MD2. Kursansvarig: Univ. lektor Lars Vedmar, Maskinelement. Rekommenderade förkunskaper: FME052 Mekanik och FHL013 Hållfasthetslära. Prestationsbedömning: Två obligatoriska konstruktions-/beräkningsuppgifter. För deltagande i tentamen fodras att obligatoriska konstruktionsuppgifter fullgjorts. Skriftlig tentamen.

Mål
Kursen ger insikt i hur bromsar, kopplingar, kuggväxlar och remväxlar analyseras.

Innehåll
Transmissioner
Band-, skiv- och trumbromsar. Skruvförband. Lamell-, fläns- och kardankopplingar. Analys av kuggväxlar, skruvväxlar, remväxlar och planetväxlar.

Litteratur
Vedmar L: Transmissioner. KFS 2005.