Kursplan för kalenderåret 2006
MATERIAL- OCH PRODUKTIONSSTYRNINGMIO030
Production and Inventory Control

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I2, M3XPL, M3XPS, M3XTL, INEK3. Valfri för: M3, RH3. Kursansvarig: Professor Sven Axsäter, Sven.Axsäter@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Rekommenderade förkunskaper: MIO012 Industriell ekonomi. Grundläggande kunskaper i Matematisk statistik. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För erhållande av slutbetyg fordras att obligatoriska laborationer och praktikfall fullgjorts och godkänts. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/.

Mål
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper beträffande styrning och utformning av produktions- och lagersystem samt ge kännedom om olika metoder, rutiner och hjälpmedel.

Innehåll
Föreläsningar. Olika produktionsmiljöer, indelningsgrunder och begrepp. Planering av produktionssystemet. Produktionens styrande system. Prognosteknik. Lagerstyrning. Olika beordringssystem. Orderkvantiteter. Säkerhetslager. Nettobehovsplanering. Kanban-system. Huvudplanering och detaljplanering. Implementering.

Övningar. Räkneövningarna ägnas åt kvantitativ problemlösning inom de områden som behandlas på föreläsningarna. Obligatorisk projektuppgift med laboration.

Litteratur
Axsäter, S: Lagerstyrning. Studentlitteratur 1991. Kompendiematerial.