Kursplan för kalenderåret 2006
MEJERIPROCESSERKLT065
Dairy Processing

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: B5XLi. Kursansvarig: Marie Paulsson, Livsmedelsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Begränsat antal platser: 8. Kursen samordnas med uppdragsutbildning. Kursen läses komprimerat från månadsskiftet september/oktober till slutet av oktober.

Mål
Kursens målsättning är att ge vetenskaplig bakgrund till och fundamental kunskap om traditionella och nyare teknologiska processer inom mejeriindustrin.

Innehåll
Produktionsteknologi och processlinjer för konsumtionsmjölk, fermenterade mjölkprodukter, ost, matfett, mjölkpulver, glass. Membranprocesser. Industriell hygien och kvalitetsstyrning. Förpackning. Automation. Processdesign och processberäkningar. Lagstiftning.

Litteratur
Dairy Technology, Walstra Pieter et al., 1999, Marcel Dekker Inc, New York-Basel, ISBN 0-8247-0228-X
Dairy Processing Handbook, Tetra Pak Processing Systems AB, Lund
Kompendium, föreläsningsmaterial och laborationshandledningar