Kursplan för kalenderåret 2006
LÄKEMEDELSFORMULERINGKLG027
Drug Formulation

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: B4XLä, K4XL. Kursansvarig: Docent Marie Wahlgren, Marie.Wahlgren@livsteki.lth.se, Livsmedelsteknologi. Rekommenderade förkunskaper: KFK025 Yt- och kolloidkemi. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter under kursens gång, godkänd projektlaboration, tentamen. Hemsida: http://www.livsteki.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att ge grunderna för att kunna arbeta på utvecklings- och produktionsavdelningar inom läkemedelsindustrin.

Innehåll
Kursen behandlar läkemedel och läkemedelstillverkning med betoning på fysikalkemiska och kemitekniska frågeställningar. Läkemedels öde i den levande organismen och olika administrationsvägar. Beredningsformer för läkemedel som lösningar, suspensioner, emulsioner, pulver, granuler, tabletter, kapslar, aerosoler, salvor, geler m.m. Vidare kommer det att ges en översiktlig inblick i kvalitetsaspekter, svensk och internationell läkemedelsindustri, läkemedelsekonomi och lagstiftning. Industribesöken syftar till att beskriva vissa aspekter på formulering och tillverkning av läkemedel.

Övningsuppgifterna syftar till att ge kunskap om olika aspekter inom läkemedelsteknologin bl.a. rörande läkemedelsformulering.

Laborationerna syftar till att ge en insikt läkemedelsformulering samt kvalitet och fysikalkemiska egenskaper hos läkemedelsberedningar.

Litteratur
Aulton: Pharmaceutics – The Science of Dosage Form Design, Churchill-Livingstone, 2nd ed., 2002, ISBN 0-443-05550-5.
Material som utdelas under kursens gång.