Kursplan för kalenderåret 2006
FÖRSTÅELSE OCH LÄRANDEKKK080
Teaching and Learning

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: B4, K4. Kursansvarig: Utbildningsledare Michaël Grimsberg, Michael.Grimsberg@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Prestationsbedömning: Deltagit i processen vid minst 1 rapporterande utvärdering. Skriftlig rapport. Deltagande i minst 75 % av lektionerna. Övrigt: Antalet deltagare är begränsat till 24. Särskild ansökan. Antagning sker av utbildningsledaren i samråd med ordförande i studierådet (SRBK). Vid antagning är det meriterande att teknologen antingen är kursombud eller är engagerad i studierådet (SRBK) eller har undervisat på LTH. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kkk080.

Mål
Att ge en introduktion till vuxnas lärande både i arbetslivet och på högskolan. Kursen ger teoretiska kunskaper för att kunna ha uppdrag som kursombud.

Innehåll
Lärande och hjärnan: Hur vi lär ? Hur vi glömmer ? Förståelse: Yt- och djupinlärning, Kolb cirkeln, Blooms taxonomi, Hur man gynnar effektivt lärande. Utbildningsmål: Högskoleförordningen och utbildningsplan, Mål i enskilda kurser. Utvärdering: Operativ utvärdering, Rapporterande utvärdering, Hur ger man muntlig återkoppling. Examination: Koppling mellan undervisning och examination Gruppdynamik: Vad är en grupp ? Färdigheter och dialog inom gruppen.

Litteratur
Referenslitteratur tillhandahålles i anslutning till undervisningen.