Kursplan för kalenderåret 2006
KEMISK REAKTIONSTEKNIKKET045
Chemical Reaction Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: B3. Kursansvarig: Professor Arne Andersson, arne.andersson@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Förkunskapskrav: KKK070 Bioteknik. Rekommenderade förkunskaper: FMA410 Matematik, endimensionell analys och KFK080 Termodynamik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända datoruppgifter. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/.

Mål
Kursen skall ge

Innehåll
Kemisk Reaktionsteknik ger grundläggande kunskaper om reaktormodeller, masstransport kopplad till kemiska reaktioner samt teknisk reaktionskinetik. Kursen behandlar delmomenten: material- och energibalanser för ideala reaktormodeller (isoterma och nonisoterma förlopp för vätske- och gasfasreaktioner), val av reaktormodell, heterogena system (reaktormodeller, yttre och inre masstransport, kinetikuttryck), diffusion och reaktion i porösa korn, icke ideala reaktorer och simulering av kemiska reaktioner för att belysa tekniska reaktorers egenskaper.

Litteratur
Danielsson, N.-Å.: Kemisk Reaktionsteknik A, 2006.
Danielsson, N.-Å.: Kemisk Reaktionsteknik B, 2006.