Kursplan för kalenderåret 2006
GLOBAL INNOVATION OCH TEKNOLOGIINTENSIVA SEKTORERINN005
Competition in the High-Tech Sectors

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: I3XAI, M3. Kursansvarig: Universitetslektor Henrik Glimstedt, Filosofiska inst. Prestationsbedömning: Kursen bygger på diskussioner av case, i huvudsak engelsk kurslitteratur, projektarbeten och en essä. Betyget grundas på: aktivt deltagande i case-diskussioner i och på föreläsningar (min 75% närvaro), projektarbete i grupp samt inlämningsuppgift. Övrigt: Undervisande lärare: Henrik Glimstedt, Leif Hommen, Fabrice Coulon, Stian Nygaard, Max Rolfstam. Minst antal anmälda för att kursen ska starta: 15. Kursen ges på engelska. Hemsida: http://www.innovation.lth.se.

Mål
Kursen ger en grundläggande bild av hur olika teknologistrategier formas i den globala konkurrensen. Studenterna kommer att vägledas till en fördjupad förståelse för hur multinationella företag, nationalstater och globala organisationer och institutioner växelverkar i utvecklingen av en ny flora av konkurrensstrategier genom varierande vägar till nyskapande varianter av kunskapssamhället.

Kursen är problemorienterad och bygger på en kombination av verkliga problemorienterade fall (baserade på case framtagna vid Harvard Business School) och avancerad litteratur.

Vi lägger stor vikt vid studenternas aktiva deltagande i de övningar (väl förberedda case-diskussioner och projektpresentationer) som ger studenterna tillfällen att praktisera teoretiska insikter.

Innehåll
Föreläsningarnas titlar:

Competing Capitalisms:

The Future of Global Technology Based Competitions:

För en närmare beskrivning av de kunskapsmålen och “learning points” för de specifika föreläsningarna hänvisar vi till kursens hemsida (www.innovation.lth.se)

Litteratur
Utdrag ur följande litteratur:
Edquist, C., L. Hommen and L. Tsipouri, Eds. 2000. ‘Public technology procurement and innovation’, Boston / Dordrecht / London: Kluwer Academic Publishers.
Edquist, C. and Hommen, L. Eds. (2005) ‘Globalization and National Systems of Innovation – a Comparative Study of Ten Small Countries in Europe and Asia’, forthcoming, Edward Elgar Publishers, 2005.
Kogut, B. Ed. 2003. The global internet economy. Cambridge, MA: MIT Press.
Malerba, F. Ed. 2004. Sectoral systems of innovation: Concepts, issues and analyses of six major sectors in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
Mowery, D. and R. R. Nelson, Eds. 1999. Sources of industrial leadership: Studies of seven industries. Cambridge: Cambridge University Press.
OECD STI Review No. 23. Special Issue on Public-Private Partnerships.
Det tillkommer också ett kompendium med relevanta artiklar och case-studier.