Kursplan för kalenderåret 2006
3 D - MODELLERING IIIDE175
3 D - Modelling II

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: ID2. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt, Industridesign. Förkunskapskrav: IDE175 3 D - modellering I. Prestationsbedömning: Modellera en komplex produkt.

Mål
Avancerad träning i 3 D - programmet Alias Studio eller likvärdigt program.

Innehåll
I denna kurs får man

Beroende på studentens skicklighet ges även möjlighet till att arbeta med mera avancerade presentationstekniker. Man har även möjlighet att lära sig hur man överför sina filer till andra professionella CAD-program. Man kan även få undervisning i avancerad problemlösning e t c.

Litteratur
Manualer tillhandahålles.