Kursplan för kalenderåret 2006
INDUSTRIDESIGNERNS YRKESREDSKAP, DEL 2:2IDE165
Elements for an Industrial Designer, Part 2 of 2

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt, Industridesign. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs fem godkända övningsuppgifter och närvaro vid 80 % av föreläsningar och övningar. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Omsättning, fördjupning och ytterligare träning i de kunskaper som förvärvats under verkstadsteknik och del 1:1 i ett första mindre projekt. Introducera designmetoder – relatera till andra kurser.

Innehåll
Studenten kommer att utveckla fundamentala kunskaper i formlära och träna färdigheter i skiss-, rit-, modell- och presentationstekniker. Dessutom kommer grafisk formgivning och produktgrafik att läras ut. De tillägnade kunskaperna och färdigheterna tillämpas vid modellering av en utseendemodell av en produkt av mindre format. Redan på ett tidigt stadium får studenterna möjlighet att lära sig presentera sina arbeten. Datorbaserad grafisk formgivning kommer att introduceras och tillämpas.

Litteratur
Lundqvist, B.: Ritteknik.
Andersson, N.: Skissteknik. En handbok i visualisering av designförslag. Designhögskolan, Umeå Universitet.
Powell, D.: Presentation Techniques
Auto&Design (Italian car design)
Car Styling (Japanese car design)
IDSA (2001), Design Secrets: Products/50 Real-life projects uncovered. Rockport Publishers, Inc.