Kursplan för kalenderåret 2006
BILDESIGNIDE150
Automotive Design

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: ID2. Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Industridesign. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt 80 % närvaro vid föreläsningar och seminarier.

Mål
Översikt och insikt i bildesign.

Innehåll
Undervisning av professionell bildesigner i rit- och skissteknik samt ”tape drawing”. Studenterna utformar designen av en bil interiört och exteriört.

Litteratur
IDSA (2001), Design Secrets: Products/50 Real-life projects uncovered.
Rockport Publishers, Inc.
Powell, D.: Presentation Techniques
Auto & Design magazine
Car Styling magazine.