Kursplan för kalenderåret 2006
INDUSTRIDESIGNPROJEKT IIIIDE110
Industrial Design Project III

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Obligatorisk för: ID4. Kursansvarig: Adj universitetslektor Olof Kolte, Industridesign. Prestationsbedömning: Godkänt projekt samt närvaro vid designgenomgångar. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Kursens mål är att erbjuda en plattform för syntes av kunskap som erhållits under innevarande och tidigare terminer. Studenterna kommer att ha möjlighet att arbeta individuellt eller i grupp.

Innehåll
Ett problem definieras som man löser med hjälp av en ny produkt. Erfarenheter från de tidigare kurserna omsätts i praktiken. Studenterna kommer att få möjlighet att träna sig i hela designprocessen och omsätta alla kunskaper, metoder och verktyg i ett större projekt.

Litteratur
IDSA (2001), Design Secrets: Products/50 Real-life projects uncovered. Rockport Publishers, Inc.
Negroponte, Nicholas: Being Digital, 1995.
Leech, Geoffrey, Semantics, Harmondsworth, Penguin 1974.
Mayall, William Henry: Principles in Design, London, Design Council 1979.
Design fundamentals, Packaging prototypes, Edward Denison & Richard Cawthray.
Design fundamentals, Packaging prototypes 2 -Closures-
Anne & Henry Emblem.
Design fundamentals, Packaging prototypes 3 -Thinking green-
Edward Denison & Guang Yu Ren.
Design Fundamentals, Designing with photographs, Peter Bonnici & Linda Proud
Design fundamentals, Visual language, Peter Bonnici
Pro-graphics, Packaging design, Conway Lloyd-Morgan
Pro-graphics, Experimental packaging, Daniel Mason
The Pepin Press, Structural package design, Haresh Pathak
G1, Lewis Blackwell & Neville Brody
och som exempel EJ att ta efter:
Rashid, Karim: I want to change the world, Thames and Hudson.