Kursplan för kalenderåret 2006
INDUSTRIDESIGNPROJEKT IIDE091
Industrial Design Project I

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Univ.lektor Per Liljeqvist, Industridesign. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt 80 % närvaro vid föreläsningar och seminarier. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Träna tidigare förvärvade kunskaper och utveckla sitt eget förhållningssätt till designarbetet.

Innehåll
Kursen är en plattform för syntes av kunskaper förvärvade inom kurserna Rum och inredningar samt Material, form och kraft. Ett relevant problem inom rum och inredningar väljs som, genom utformning av en ny produkt/koncept. I designprocessen kombineras tidigare förvärvade kunskaper i skiss- och modellteknik med nya kunskaper i datorbaserade metoder för beräkningar.

Litteratur
Birgerstam P. 2000. Skapande handling. Om idéernas födelse. (Creative action. About the generation of ideas). Studentlitteratur, Lund.
Lawson B. How designers think. 1999. The design process demystified. Architectural Press, Butterworth - Heinemann, Oxford.
IDSA (2001), Design Secrets: Products/50 Real-life projects uncovered. Rockport Publishers, Inc.