Kursplan för kalenderåret 2006
INTERNATIONELL PROJEKTKURS I REGLERTEKNIKFRT100
Automatic Control, International Project Course

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: C4, D4, E4, F4. Kursansvarig: Professor Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se, Inst f reglerteknik. Rekommenderade förkunskaper: FRT010 Reglerteknik AK. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Övrigt: Deltagarantalet är begränsat till 12. De kriterier som används för urval är antal av institutionens kurser som lästs samt resultatet på dessa. Kursen ställes in vid färre än 6 anmälda. Hemsida: http://www.control.lth.se/~kursint.

Mål
Huvudmålet med kursen är att befästa grundläggande reglerkunskaper, att ge en erfarenhet av projektarbete med koppling till industriella problem samt att ge erfarenhet av att arbeta i ett internationellt projektteam med de kulturkrockar som detta medför.

Innehåll
Kursen ges i samarbete med Ecole des Mines de Nantes (EMN), Frankrike. Ett projekt består av tre-fyra teknologer från LTH och lika många från EMN. Projektet är baserat på ett industriellt problem. Under lp 1–2 arbetar respektive delgrupp på sin egen skola och kommunicerar med hjälp av videokonferenser, email, etc. Kursen avslutas med en intensivvecka då samtliga i projektet träffas. Projektredovisningen sker både muntligt och skriftligt. Vartannat år definieras projektet av ett franskt företag och kursen avslutas i Nantes och vartannat år definieras projektet av ett svenskt företag och kursen avslutas i Sverige.

Litteratur
På grund av kursens natur ingår ingen fast kurslitteratur. Skriftligt material delas ut baserat på de krav som det aktuella projektet ställer.