Kursplan för kalenderåret 2006
STATIONÄRA STOKASTISKA PROCESSER, PROJEKTDELFMS047
Stationary Stochastic Processes, Project Work

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: C3, D3, E3, F3, I3XTV, Pi2. Kursansvarig: Studierektor Anna Lindgren, anna@maths.lth.se, Matematisk statistik. Förkunskapskrav: Påbörjad FMS045 Stationära stokastiska processer. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Övrigt: Detta är en utökning av kursen Stationära stokastiska processer med ett projekt. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms045mas210/index047.html.

Mål
Att genom ett projekt stärka förståelsen av något eller några moment i kursen Stationära stokastiska processer.

Innehåll
Se FMS045.

Litteratur
Se FMS045. För varje specifikt projekt kan kompletterande litteratur anvisas.