Kursplan för kalenderåret 2006
NUMERISKA METODER FÖR DATORGRAFIKFMN100
Numerical Methods in CAGD

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, L3XTG. Kursansvarig: Carmen Arevalo, Numerisk analys. Förkunskapskrav: FMA420 Lineär algebra, FMA410 Matematik, endimensionell analys och FMN011/FMN050 Numerisk analys. Rekommenderade förkunskaper: Datorgrafik. Prestationsbedömning: Laborationer, Skriftlig tentamen baserad på ett datorprojekt. Övrigt: Kursen ges nästa gång ht 2007. Flera hemövningar och laborationer. Kursen ges på begäran på engelska. Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 10 anmälda deltagare. Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/FMN100.

Mål
Dagens datorgrafikprogram baseras på numeriska metoder för att snabbt konstruera kurvor och ytor. Kursens syfte är att i detalj visa de grundläggande algoritmerna och deras grundprinciper. Kursen är en viktig länk mellan utbildningen i numerisk analys och datorgrafikens kurskedja.

Innehåll
Polynom- och Splineinterpolation, Bézierkurvor, de Casteljaus algoritm, blossoms, de Boors algoritm och de Boor punkter, kontrollpolygoner, NURBS, olika sätt att parametrisera kurvor, ytor och algoritmer för det tvådimensionella fallet.

Litteratur
Farin, G: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, ISBN 0122490541, Academic Press, 1996.