Kursplan för kalenderåret 2006
MEKANISKA VIBRATIONERFME110
Mechanical vibrations

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XPU, M4XTM. Valfri för: F3, I3XPP, M3, Pi3. Kursansvarig: Univ.lektor Per Lidström, Mekanik. Förkunskapskrav: FME052 Mekanik, FMA420 Linjär algebra samt FMA420 Endimensionell analys. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Mål
Kursens mål är att ge grundläggande teoretiska kunskaper om mekaniska vibrationer i flerdimensionella system. Tillämpningarna inriktas mot maskin- och strukturdynamik.

Innehåll
Små svängningar för n-frihetsgradsystem. Dämpmekanismer. Gyroskopiska krafter. Modanalys (normalmoder, komplexa moder). Överföringsfunktioner. Transienta förlopp. Kontinuerliga system. Vibrationsdämpning och vibrationsisolering. Exempel på numerisk analys av mekaniska vibrationer.

Litteratur
M. Géradin & D. Rixen: Mechanical Vibrations. John Wiley & Sons.
Lidström, P: Lecture notes on Mechanical Vibrations.