Kursplan för kalenderåret 2006
MEKANIK, FORTSÄTTNINGSKURSFME071
Engineering Mechanics, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XTM. Valfri för: F4, I4XTV, M3. Kursansvarig: Univ.lektor Per Lidström, per.lidstrom@mek.lth.se, Mekanik. Förkunskapskrav: Grundkurs i Mekanik, Lineär algebra och analys. Rekommenderade förkunskaper: FME021 Kontinuumsmekanik och FME120 Dynamik FK eller motsvarande. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Mål
Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper inom ett visst område av mekaniken. Området varierar från år till år.

Innehåll
Exempel på ämnen kan vara, analytisk mekanik, fördjupningskurs i kontinuumsmekanik, flerkroppsdynamik, vågutbredning, tensoranalys, allmän relativitetsteori. Kontakta avdelningen för information.

Litteratur
Lämplig litteratur tillhandahålles i samband med kursstart.