Kursplan för kalenderåret 2006
KONTINUUMSMEKANIKFME021
Continuum Mechanics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XTM. Valfri för: F3, I4XTV, M3, V4. Kursansvarig: Universitetslektor Aylin Ahadi, Mekanik. Förkunskapskrav: Grundkurs i Mekanik, Lineär algebra och analys. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter och projektarbete. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Mål
Kursen ger en enhetlig och överskådlig framställning av deformerbara kroppars mekanik, d.v.s. en allmän mekanik för fasta, flytande och gasformiga materiella kroppar i rörelse. Samspelet mellan balansekvationer och konstitutiva relationer för materialets beteende motiveras och illustreras och kursen ger också en introduktion till cartesisk tensoranalys.

Innehåll
Kursinnehåll: allmänna konservations- och balansekvationer för massa, rörelsemängd, kraft etc. introduceras, deformation och kinematik för deformerbara kroppar, kraft och spänningar i deformerbara kroppar, förhållandet mellan globala och lokala balansekvationer, teorin för konstitutiva samband, elasticitet och viskösa fluider, blandningsmodeller, exempel på konkreta tillämpningar.

Litteratur
A.Ahadi, Lecture notes, E. Lundgren, Kontinuunmsmekanik och Mase & Mase: Continuum Mechanics for Engineers.