Kursplan för kalenderåret 2006
SANNOLIKHETSTEORI OCH DISKRET MATEMATIKFMA661
Probability Theory and Discrete Mathematics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA2. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Kursen skall ge förmåga att

Innehåll

Litteratur
Vännman, K: Matematisk statistik. Studentlitteratur 2 uppl 2001. ISBN: 91-44-01690-5.
Kolman, B, Busby, R, Ross, S.C.: Discrete Mathematical Structures. Prentice Hall 2004 fifth edition. ISBN: 0-13-123046-8.