Kursplan för kalenderåret 2006
MATEMATISK KOMMUNIKATIONFMA085
Mathematical Communication

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: Pi1. Valfri för: N3. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Rekommenderade förkunskaper: Endimensionell analys 1 och Linjär algebra. Påbörjad kurs Endimensionell analys 2. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter och projektarbeten enskilt och i grupp. Obligatorisk närvaro vid projektredovisningarna. Övrigt: Tio extra platser finns för studenter utanför Pi-programmet. Urval sker på grundval av uppnådda totalpoäng och betyg på matematiska kurser. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål

Innehåll
Matematisk teoribyggnad. Presentation av de matematiska vetenskaperna. En inblick i modern matematik.

Litteratur
Courant-Robbins: What is mathematics? 2nd ed. Oxford University Press. ISBN 0-19-510519-2.
Stewart: From here to infinity. Oxford University Press 1996. ISBN 0-19-283202-6.
Kompendium i Matematisk teoribyggnad
Stenciler med populärvetenskaplig presentation av modern matematik.