Kursplan för kalenderåret 2006
MATEMATISK MODELLERINGFMA045
Mathematical Modelling

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: Pi1. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Rekommenderade förkunskaper: Endimensionell analys 1 och Linjär algebra. Påbörjad kurs Endimensionell analys 2. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten enskilt och i grupp. Obligatorisk närvaro vid projektredovisningarna. Övrigt: Tio extra platser finns för studenter utanför Pi-programmet. Urval sker på grundval av uppnådda totalpoäng och betyg på matematiska kurser. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Avsikten med kursen är att väcka medvetenhet om modelleringsproblematiken, d.v.s. vad det innebär att skapa modeller som kan ge förståelse för fenomen i verkligheten. Studenterna skall lära sig behärska några allmänna verktyg och strukturer som kan användas vid modellering.

Kursen skall också ge bekantskap med några datorverktyg som kan användas vid simulering och beräkning. Ett ytterligare mål är att ge träning i muntlig och skriftlig presentation.

Innehåll
Modellering: Kopplingar modell-verklighet. Validering av modell. Några olika modelleringsverktyg.

Grundläggande matlabprogrammering: Tal, vektorer, matriser, iteration, arbetsytan, scriptspråk, funktioner. Visualisering.

Litteratur
Åström & Sparr: Matematisk modellering. Matematikcentrum 2005.
Pärt-Enander & Sjöberg: Användarhandledning för MATLAB 6.5. Uppsala universitet, avd för TDB. ISBN 91-506-1690-0.