Kursplan för kalenderåret 2006
UTMATTNING - INGENJÖRS- OCH MATERIALASPEKTERFKM090
Fatigue

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M4. Kursansvarig: Christer Persson, Materialteknik. Förkunskapskrav: FKM015 Konstruktionsmaterial, FHL013 Hållfasthetslära. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska inlämningsuppgifter och laborationer. Hemsida: http://www.material.lth.se.

Mål
Teknologen skall efter genomgången kurs ha kunskap om den materialtekniska bakgrunden till utmattningsfenomenet, och skall kunna genomföra brottmekaniska beräkningar, livslängdsberäkningar och dimensionering för utmattning.

Innehåll
Cyklisk deformation och sprickinitiering. Brottmekanismer vid utmattning. Brottmekanisk behandling av utmattningssprickor. Utmattningsspricktillväxt i duktila och spröda material. Små utmattningssprickor. Kontaktutmattning. Utmattning och miljö: korrosionsutmattning och högtemperaturutmattning. Livslängdsberäkning och dimensionering för utmattningsbelastning. Utmattningsprovning. Case-studie.

Litteratur
S.Suresh: Fatique of Materials, Cambridge Unievrsity Press. Av institutionen utdelat material.