Kursplan för kalenderåret 2006
PROJEKT I HÅLLFASTHETSLÄRAFHL025
Project - Solid Mechanics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M3. Kursansvarig: Professor Niels Saabye Ottosen, Niels_Saabye.Ottosen@solid.lth.se, Hållfasthetslära. Förkunskapskrav: FHL064 Finita elementmetoden. Prestationsbedömning: Rapport och muntlig föredragning. Hemsida: http://www.solid.lth.se.

Mål
Att ge fördjupad kunskap inom ett specialområde.

Innehåll
En praktisk eller teoretisk studie inom det område studenten önskar fördjupad sina kunskaper inom. Kan ex vis utgöra en förstudie till ett examensarbete.

Litteratur
Fastställs i samråd med examinator.