Kursplan för kalenderåret 2006
NANOVETENSKAPLIGA TANKEVERKTYGFFF155
Mathematical Tools for Nanoscience

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: N2. Kursansvarig: Tomas Brage, tomas.brage@fysik.lu.se, Fysiska inst (MN). Rekommenderade förkunskaper: Matematikkunskaper motsvarande FMA430, Fysikkunskaper motsvarande FAF160, Matlab. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig projektredovisning, laborationsredovisningar, utvalda inlämningsuppgifter och muntlig tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://kurslab.fysik.lu.se/.

Mål
De studerande skall genom utbildningen:

Innehåll
Utgående från tillämpningar inom främst fysik, införs matematiska och beräkningsvetenskapliga verktyg. Med start från specifika problem betonas metodernas allmängiltighet.

Matematiska verktyg som införs är Fourierserier och –integraler, Fouriertransformen, partiella differentialekvationer, diffusionsekvationen, linjära ekvationer, vågekvationen, Maxwells ekvationer, vektoranalys och Laplacetransformen.

Tillämpningar av dessa verktyg genomförs genom ett antal projekt inom olika teman, såsom elektriska kretsar, nätverk, filter, överföringsfunktioner, Harmoniska signaler, återkopplade system, impedans, elektromagnetism, diffusion, akustik, musikinstrument och mekaniska system.

Litteratur
Kompendier utarbetade på fysiska institutionen och institutionen för teoretisk fysik, L.Gislén.
Jönsson, P.: Matlab, Studentlitteratur.
Rekommenderas G.B, Arfken: Mathematical Methods for Physicists, Elsevier, 2000, ISBN 0120598256.

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Projektredovisning.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projekt.

Kod: 0206. Benämning: Muntlig tentamen.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen.