Kursplan för kalenderåret 2006
FASTA TILLSTÅNDETS TEORIFFF051
Solid State Theory

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F4, N4. Kursansvarig: Andreas Wacker, Andreas.Wacker@fysik.lu.se, Fysiska inst (MN). Förkunskapskrav: FFF100 Termodynamik och Elektroniska Material. Rekommenderade förkunskaper: FMF030, grundläggande kunskaper i elektromagnetism samt helst statistisk fysik. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen. Övrigt: Kursen ges på begäran på engelska. Hemsida: http://www.teorfys.lu.se/FYS234/.

Mål
Kursen skall ge en djupare förståelse för centrala delar av fasta tillståndets fysik. Studenten kommer att lära sig att hantera problem av relevans för aktuell forskning i Lund.

Innehåll
Bandstruktur, Elektron-fonon växelverkan, Transportegenskaper, Magnetism, Dielektriska och optiska egenskaper, Halvledarlaser, Elektron-elektron växelverkan inom Hartree-Fock approximationen, BCS supraledning

Litteratur
H. Ibach and H. Lüth, Solid State Physics (Springer, 2003) eller C. Kittel, Introduction to Solid State Physics (John Wiley & Sons, 1996). Kompletterande material som täcker mer teoretiska aspekter.