Kursplan för kalenderåret 2006
ATOMFYSIK, FORTSÄTTNINGSKURSFAF190
Advanced Atomic Physics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F4. Kursansvarig: Anne L'Huillier, anne.lhuillier@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förkunskapskrav: FAF270 Atom- och kärnfysik med tillämpningar eller ekvivalent. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatorisk laboration. Inlämningsuppgift. Projekt med redovisning. Övrigt: Kursen lämpar sig även väl för studenter i fysik från Nat-fak samt för forskarstuderande. Hemsida: http://www-atom.fysik.lth.se/kurser/AtomfysikFK.

Mål
Kunskapsmål
Målet är att ge studenterna fördjupad kunskap om modern atomfysik nära forskningsfronten.

Färdighetsmål
Utveckla problemlösningsfärdighet med ett antal övningar och en inlämningsuppgift som handlar om att lösa den tidsberoende Schrödingerekvationen. Kursen innehåller även ett experimentellt moment, med en laboration i ett forskningslaboratorium. Projektet innebär beräkningar eller litteratursökning och redovisas muntligt.

Attitydmål
Visa studenter att kvantmekanik tillämpas till mycket intressanta och fascinerande problem i modern atomfysik.

Innehåll

Litteratur
Foot, C.J.: Atomic Physics. Oxford University Press 2004. (Kap. 7-14)
Laborationsinstruktioner.