Kursplan för kalenderåret 2006
FOTONIK OCH OPTISK KOMMUNIKATIONFAF095
Photonics and Optical Communication

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: C3, E3, F4, N3. Kursansvarig: Sven-Göran Pettersson, sven-goran.pettersson@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: För C, D och E: FAF112 Laserteknik. Prestationsbedömning: För att bli godkänd på kursen krävs godkända laborationer, godkända inlämningsuppgifter och godkänd skriftlig tentamen. Kursbetyget är betyget på den skriftliga tentamen. Hemsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/FEFotonik.

Mål
Kursen syftar till att lära ut grundläggande och avancerad optik. Dessutom syftar kursen till att ge grundläggande kunskaper i hur optiska kommunikationssystem fungerar.

Kunskapsmål
Efter kursen skall kursdeltagarna

Färdighetsmål
Efter kursen skall kursdeltagarna ha tillägnat sig

Attitydmål
Kursen skall

Innehåll
Föreläsningar: Ljusutbredning, detektorer, optiska material, modulation av ljus, fiberoptik, integrerad optik, WDM, Bragg-fibrer, fourieroptik, mönsterigenkänning, optisk mätteknik, digital holografi, optisk datalagring.

Demonstrationer: Studiebesök och aktuell forskning.

Laborationer: Bildkvalité i digitala och analoga optiska system, optisk kommunikation I, fourieroptik och bildbehandling, digital holografi och informationslagring i kristaller.

Litteratur
Pettersson, S-G, Andersson-Engels, S, Kröll, S: Kompendium: Photonics and optical communication. Laborationsinstruktioner.