Kursplan för kalenderåret 2006
PROJEKTKURS I FOTONIK OCH OPTISK KOMMUNIKATIONFAF093
Project Course in Photonics and Optical Communication

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: C3, E3, F4, N3. Kursansvarig: Stefan Andersson Engels, stefan.andersson-engels@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förkunskapskrav: Påbörjad laborationskurs i FAF095 Fotonik och optisk kommunikation. Rekommenderade förkunskaper: För E: FAF112 Laserteknik. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig och muntlig presentation av projekt. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/FEFotonik.

Mål
Kursen är tänkt som en fördjupning av de kunskaper som erhållits i kursen ”Fotonik och optisk kommunikation” vilken syftar till att lära ut grundläggande och avancerad optik. Dessutom syftar den kursen till att ge grundläggande kunskaper i hur optiska kommunikationssystem fungerar.

Projektkursen syftar att ge grundläggande färdighet vad gäller att planera, utföra och presentera muntligt och skriftligt ett teoretisk eller experimentellt projekt.

Attitydmål
Stimulera ett nyfiket förhållningssätt till optiska problem speciellt inom avancerad optik och inom optisk kommunikation. Stimulera till informationssökning för en utökad kännedom om optiska frågeställningar.

Innehåll
Inför presentation av projekt: Informationssökning, projektplanering, metoder för presentation.

Litteratur
Artiklar inom intressanta optikområden.
Databaser för artiklar.