Kursplan för kalenderåret 2006
LASERFYSIKFAF073
Laser Physics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F3. Kursansvarig: Anne L´Huillier, anne.lhuillier@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande fysik och matematik. Prestationsbedömning: Fyra laborationer med förberedelseuppgifter och rapport. Skriftlig tentamen inkluderande beräkningsuppgifter. Övrigt: Kursen lämpar sig även väl för studenter i fysik från Nat-fak samt för forskarstuderande. Hemsida: http://www-atom.fysik.lth.se/Kurser/FLaserfysik/index.htm.

Mål
Kunskapsmål
Kursen syftar till att lära ut de fysikaliska principerna för laserfysiken.

Färdighetsmål
Deltagarna skall lära känna några vanliga lasrar och kunna göra enkla justeringar och mätningar på olika lasrar. De skall även kunna beräkna villkoren för lasring samt utbredning av laserstrålar genom olika optiska komponenter.

Attitydmål
Visa studenter att kopplingen mellan optik och atomfysik leder till intressant fysik med många tillämpningar!

Innehåll

Laborationer: Helium-neonlasern, Diodlasern, Neodymlasern, Titansafirlasern.

Litteratur
Svelto, O: Principles of Lasers (Plenum Press). Tredje upplaga.
Laborationsinstruktioner.