Kursplan för kalenderåret 2006
DIGITAL SIGNALBEHANDLINGETT615
Digital Signal Processing

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IMM3. Kursansvarig: Rolf Björkman, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: FMA647 Matematisk analys. Prestationsbedömning: En skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs godkända laborationer. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger:

Innehåll

Litteratur
Meddins, Bob: Introduction to Digital Signal Processing. Newnes. ISBN: 0750650486.