Kursplan för kalenderåret 2006
DATOR- OCH TELEKOMMUNIKATIONETS601
Computer and Telecommunication

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA2. Kursansvarig: Tuve Wällstedt, tuve.wallstedt@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs även godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges både vårterminen och höstterminen 2006 för IDA. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger studenterna en insikt i tekniska lösningar vid överföring och styrning av signaler och data mellan datorer vid olika typer av förbindelser och nätstruktur.

Innehåll

Litteratur
Forouzan, Behrouz: Data Communications And Networking. Mcgraw-Hill Education Europe, UK, 2003. ISBN: 007-123241-9.