Kursplan för kalenderåret 2006
KONSUMENTELEKTRONIKETI125
Consumer Electronics

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: F2, N2. Kursansvarig: Clas Agnvall, Clas_Goran.Agnvall@es.lth.se, Elektrovetenskap. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs aktiv närvaro vid minst 75% av föreläsningarna samt författande av kortare uppsatser. För betyget 4 eller 5 krävs dessutom godkänt enskilt arbete. Hemsida: http://www.es.lth.se.

Mål
Konsumentelektronik spelar en stor och viktig roll i dagens samhälle. Kursen är tänkt att ge en översikt över de produkter som finns i vår vardag och hur de fungerar. Efter genomgången kurs skall studenten utan problem kunna förstå hur de vanligaste konsumentelektronikprodukterna är uppbyggda och hur de samverkar i större system. Målet med kursen är att studenten skall ha fått nödvändig kunskap för att kunna följa med i teknikdebatten, ta del av facklitteratur och kunna göra egna bedömningar samt ge råd vid införskaffandet av konsumentelektronikprodukter.

Innehåll
Konsumentelektronik är ett område som är starkt expansivt och som påverkar alla människors vardag. För att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen på området måste man ha grundläggande förståelse för elektronik och informationsbärande system. Kursen fokuserar kring de fyra områdena ljud, bild, lagring och format. Utifrån dessa fyra områden kommer ett stort antal konsumentelektronikprodukter så som CD/DVD-spelare, hemmabiosystem, plasmaskärm, LCD, TFT, digitalkameror, DV-kameror, digital TV, mobiltelefon och mycket annat att gås igenom.

Litteratur
Se kursens hemsida.