Kursplan för kalenderåret 2006
ELEKTROMAGNETISK FÄLTTEORI, FORTSÄTTNINGSKURS ETI015
Electromagnetic Fields, Advanced Course

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: E3. Kursansvarig: Univ.lektor Richard Lundin, Richard.Lundin@es.lth.se, Elektrovetenskap. Rekommenderade förkunskaper: ESS050 Elektromagnetisk fältteori. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen är en fortsättning på grundkurserna i elektromagnetisk fältteori. Kursen är grundläggande för de fortsättningskurser som ges av teoretisk elektroteknik d.v.s. för Elektromagnetisk vågutbredning, Mikrovågsteori, Antennteknik och Beräkningsmetoder. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/elmag_fk/.

Mål
Syftet med kursen är att ge teknologen

Innehåll
Fördjupning inom elektrodynamik. Kursen kommer att fokusera på vågutbredning, transmissionsledningar, antenner och beräkningsmetoder.

Litteratur
Popovic Z: Introductory Electromagnetics. Prentice Hall.