Kursplan för kalenderåret 2006
ELEKTROMAGNETISMETE611
Electromagnetics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IE3. Kursansvarig: Rolf Björkman, rolf.bjorkman@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: FMA645 Matematisk analys samt ETE604 Krets- och mätteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg erfordras godkända laborationer. Övrigt: Kursen ges som en extra kurs under V06 i samband med avvecklingen av elektroteknik 120p. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Z Popovic, B D Popovic: Introductory Electromagnetics, Prentice Hall, ISBN 0-201-32678-7.