Kursplan för kalenderåret 2006
KRETS- OCH MÄTTEKNIKETE604
Circuits and Measurements

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA1. Kursansvarig: Rolf Björkman, rolf.bjorkman@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs godkända laborationer. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Dorf, R C & Sloboda, J A: Introduction to Electrical Circuits. John Wiley & Sons 6th edition . ISBN: 0-471447951.